web stats
Přihlásit se Registrovat
Přihlaste se k vašemu účtu
Pokud účet nemáte, pak se zaregistrujte

Podmínky ochrany osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Petru Foltánovi, se sídlem Devonská 1026/2, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy IČ: 74166875 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • IP adresa

 

Účel a doba zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů
 • provoz komentářů a diskuzí - u každého komentáře či v diskuzi je možné zadat své jméno a email pro možnost budoucích úprav a pro identifikaci komentujícího, oba údaje nejsou povinné a mohou být smyšlené
 • odběr komentářů či diskuzí - pro odběr je třeba zadat emailovou adresu
 • registrace uživatelů na stránkách

Pokud nám zašlete článek, tiskovou zprávu, fotografii či další materiál, Vaše jméno či přezdívka bude použita u zveřejněného materiálu jako jeho autor. Pokud si nepřejete uvedení jména či přezdívky jako autora materiály, napište to do poznámky či nás kontaktujte.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let, nebo po dobu existence komentáře, diskuze či článku, ke kterému komentář náleží.

 

Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem, který tyto údaje neposkytuje žádné třetí straně. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení webových stránek SSL certifikátem pro šifrovaný provoz, použití firewallu na serveru, použití firewallu a antivirového softwaru na PC či průběžné aktualizace systému, na kterém je web postavený. Faktury jsou uchovávány v uzamčené schránce.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně.
 • Se zpracováním osobních údajů uvedených na této stránce udělujete svůj výslovný souhlas.
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu nebo odesláním dopisu na kontaktní údaje Správce.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách

 

V Praze dne 21.5.2018

 

Nejnovější komentáře

Jaroslav Knop napsal komentář k Olomouc
Dobrý den , prosím , zda někomu neříká něco jméno Ferdinand Vodička z Přerova a Alois Nečas z Olomou...
Jaromír Bílek napsal komentář k 002 - Karel Chaloupka
Nezapomenu jak piloval odlitky kol. Dobrej chlap... vzpomínám 👍
kawas napsal komentář k Morašice
Víme, ale přesto děkujeme.. 👍
Havran napsal komentář k Morašice
Náhodou jsem narazil, nevím, jestli víte...Text k odkazu...