Motorkáři na Letné za záchranu MotoGP v Brně

V pátek 20.6.2014 proběhla v Praze na Letné akce na podporu konání MotoGP v Brně "SAVE CZECH GP". Dostavilo se přibližně okolo 500 motorkářů, kdy hlavní příčinou menší účasti bylo zřejmě počasí a pak i určitá ignorace akce ze strany největších českých motocyklových portálů a médií, kteří o akci buď neinformovali vůbec a nebo se jen na poslední chvíli o akci zmínili..

Motorkáři po srazu na Letné následně jeli na úřad vlády ČR, kde předali petici se skoro 4000 podpisy. Doufáme, že akce měla smysl a že se konání Velké Ceny v Brně podaří zachovat co nejdéle i pro budoucí generace.

Jsme rádi, že se najdou lidé, kterým nejsou určité věci lhostejné a kteří jsou ochotni a schopni s tím zkusit něco udělat. Jen škoda, že jich není více..

Všem co se akce zúčastnili a tím projevili, že jim to není lhostejné, děkujeme!