web stats
Přihlásit se Registrovat
Přihlaste se k vašemu účtu
Pokud účet nemáte, pak se zaregistrujte

Ekologická likvidace autovraku: vše, co potřebujete vědět

Jak se zbavit nepojízdného vozidla, jehož oprava by vyžadovala příliš velkou investici? Jedinou legální možností je ekologická likvidace autovraku. Mnoho majitelů vozidel tento krok co nejdéle oddaluje, neboť mají obavy ze složitého a zdlouhavého procesu. Takové předpoklady však rozhodně nejsou opodstatněné.

Ekologická likvidace autovraku není nijak složitá

Samozřejmě je nutné dodržet postupy, které jsou stanoveny zákonem, vyhláškami i směrnicemi Evropské unie (jejich seznam naleznete níže), ale přesto se jedná o poměrně jednoduchý úkon, který na majitele vozidel neklade nijak náročné požadavky. Nicméně při nedodržení stanoveného postupu nebo při neodborné likvidaci autovraku hrozí majiteli vozidla uložení pokuty, jejíž výše může dosáhnout několika desítek tisíc, ale především má majitel vozidla povinnost stále platit povinné ručení.

Na ekologickou likvidaci autovraků se specializuje celá řada společností, které zajišťují komplexní služby zahrnující odtah vozidla, samotnou likvidaci, vydání nezbytného protokolu a také odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel.

Co ekologická likvidace autovraku obnáší

Při ekologické likvidaci vozidla dochází k naprostému rozebrání vozidla, přičemž se vytřídí všechny komponenty, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Stejně tak se odstraní ty části, které je možné dále zpracovat v rámci recyklace. Skelet a kovové součásti se tak dostávají do hutí, kde jsou opětovně využity.

Nutno podotknout, že ekologickou likvidaci mohou provádět pouze zařízení věnující se sběru, výkupu, odstraňování a zpracování autovraků. Proto se vyplatí ověřit si, zda má daná osoba k této činnosti skutečně potřebné oprávnění.

Jaké jsou úřední náležitosti při ekologické likvidaci autovraku

Nezbytným předpokladem pro zdárné dokončení celého procesu je vystavení příslušného protokolu o provedené ekologické likvidaci, který obdrží majitel vozidla. Jedině s tímto potvrzením může majitel vozidlo odhlásit z registru motorových vozidel.

Zákony, které se týkají ekologické likvidace vozidel a nakládání s odpady:

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
  • vyhláška č. 351/2008 Sb.
  • vyhláška č. 383/2008 Sb., novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • vyhláška č. 54/2010
  • směrnice EU č. 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností

Další informace, které se týkají nakládání s autovraky, získáte na webové stránce www.vrakoviste-brno.cz. Přesvědčte se o tom, že ekologická likvidace vozidel není nijak komplikovanou záležitostí.

Nejnovější komentáře

V Mostě to letos rozjeli ve velkém, paráda ...
Marco33 napsal komentář k Jakub Kornfeil se vrací!
Paráda, tak alespoň něco. Jen je škoda, že to asi nikde v televizi neuvidíme.. Nebo se pletu?...
Ranger61 napsal komentář k Nový provizorní kalendář MotoGP 2020
Sice dobrá zpráva, ale stejně bude Brno bez fanoušků a i bez novinářů jen u televize. Velice s podiv...
Dobrá zpráva, Jackovi fandím už moc dlouho a myslím, že si to zaslouží Snad nebude zbrklej a nebud...