Přihlásit se
x
x
Registrovat
x

Brno - Pisárky

Kapitoly článku

Historie silničních závodů, pořádaných v Brně – Pisárkách, se začala psát v roce 1930. Masarykův okruh automobilů částečně procházel touto městskou částí Brna. "Pisárecká zatáčka" byla součástí tratě Velké ceny až do roku 1974. Kromě toho se ale v Pisárkách pořádaly i další závody...

Poprvé zahřměly motory závodních automobilů v Pisárkách v roce 1930. Masarykův okruh, dlouhý 29 km, procházel přes tuto brněnskou čtvrť svým severovýchodním cípem. Až do roku 1937 na něm závodily automobily v levém směru. Po pauze se od roku 1949, kdy se jel u nás největší poválečný automobilový závod, přes Pisárky už projíždělo v obráceném směru. Na

Brno - Pisárky, okruh Velké ceny, zatáčka vývoj okruhu VC Brna - přes Pisárky se jelo od roku 1930 - 1974..Brno-Pisárky, zatáčkou v Pisárkách projíždí J. Novotný..Pisárky - ze zatáčky Pisárky - okruh GP - jeden z mnoha pádů v zatáčce Pisárecká zatáčka - převoz jezdce na vyšetření sanitním vozem Š-1203...foto J. Fait

zkrácené trati tak automobiloví a motocykloví závodníci projížděli zatáčkou v Pisárkách na křižovatce „u Výstaviště“ až do roku 1974. V dalším roce byl okruh Velké ceny podruhé a naposledy zkrácen, čímž se stal tento pisárecký úsek tratě již historií. V Brně se ale kromě Velké ceny pořádaly motocyklové závody i na jiných místech. Jezdil se například „ Brněnský okruh“ v Černých polích nebo závod ve čtvrti Královo pole a Slatina. Ale vraťme se zpět do Pisárek..

Pisárecký motocyklový okruh

V roce 1952 se v Pisárkách jel poprvé motocyklový závod na městské trati dlouhé 1780 m. Členové odbočky DSLM Brno - Bašty vybrali k tomuto účelu téměř horský okruh, který měl z poloviny asfaltový povrch, z poloviny drobnou žulovou kostku a výškový rozdíl 45 metrů..! Po startu v ulici Hlinky trať strmě stoupala ulicí Hroznovou a Neumannovou až do nejvyššího bodu okruhu. Na další křižovatce s velmi ostrou pravou zatáčkou do ulice Lipové začala silnice intenzivně klesat až k odbočce, zpět do ulice Hlinky ke

Pisárecký okruh 19522. ročník závodu v Brně-Pisárkách 1953, třída 150ccm: #40 L. Dufek, #41 D. Berka, #43 J. Hejmala, #44 M. Koreis, #45 J. Brázda, #42 J. Nečas.. Pisárky 1953, 150cc: kolo vítězů, #42 vítězný J. Nečas Pisárky 1952: start! Pisárky 1952: třída 100ccmPisárky 1952: Nečas dojíždí bez zadní brzdy na 2. místě... (ulice Hlinky)

startu. V nejsledovanějších třídách 350 a 500 ccm zvítězil mladý Miroslav Čada na Walteru. Druhý ročník tohoto závodu pořádal ZO Svazarmu při Elektrotechnických závodech J. Fučíka v Brně. Závodu se zúčastnili jezdci 3. výkonostní třídy krajů Brno, Jihlava a Pardubice. Závod třídy 350 ccm vyhrál před 7000 diváky host - bratislavský Ejem na Jawě před Čadou a Malinou na Waltrech. Na začátku padesátých let závodní stroje sice ještě nedosahovaly žádných závratných rychlostí, přesto při pohledu na dobové fotografie je vidět, že bezpečnost diváků i jezdců tehdy ještě nebyla na pořadu dne...

Pisárecký okruh 1953 - dobová mapa..Brno - Pisárky, okruh v mapě současnosti..Pisárky 1953

Brněnské výstaviště: Mezi pavilony - závod O cenu města Brna

Areál Brněnského výstaviště byl poprvé otevřen pro veřejnost v roce 1928. Výstavy automobilů v předválečných letech byly úzce spjaty s předváděcími akcemi a potažmo i se závody na Masarykově okruBrno - Výstaviště 20.10.1935..hu. V areálu samotného Výstaviště se ale pořádaly další motoristické podniky. První zmínka o závodě motocyklů je už z roku 1935. V padesátých letech byly dokonce prováděny zkoušky jízdních vlastností závodního monopostu na oválu cyklistického velodromu. Koncem padesátých a zejména v šedesátých letech se uvnitř výstaviště jezdily závody automobilů, formulových vozů a motocyklů již téměř pravidelně. Pořádal je AMK Svazarmu Královodvorské strojírny a ZO Svazarmu BVV. Závody přeboru Jihomoravského kraje se jezdily na jednoduché trati, dlouhé 1630 m, hned za hlavní branou do areálu. Okruh "Mezi pavilony" měl tvar písmene V, čtyři zatáčky a čtyři rovinky. Ta nejdelší měla 450 metrů, průměrná šířka okruhu byla 8 metrů, v zatáčkách 24 metrů. Jednotný betonový povrch silnice byl lemován po celé délce a po obou stranách několikametrovým betonovým okrajem v úrovni silnice. Propustnost tratě byla pro motocykly 16, pro automobily 12 startujících. Kromě těchto závodů se v areálu výstaviště jezdil ještě krajský přebor motokár..

Brno-Výstaviště 1947: na startu závodu motocyklů #1 Krapka, #2 Štambach, #3 FlauschmannBVV 1967 - F3Brno BVV - 1967

plánek okruhu Mezi pavilony - BVVMezi pavilony, jedna ze dvou vraceček...Brno - Výstaviště: okruh Mezi Pavilony

Okruh za Brněnským výstavištěm: O štít osvobození města Brna

V roce 1971 uspořádali členové AMK Svazarmu Brno silniční závod motocyklů popBrno - okruh za Výstavištěm od roku 1974 - 76, mapa Ivan Bendarvé na okruhu za Brněnským výstavištěm. Od roku 1974 už závody přeboru Jihomoravského kraje a přeboru ČSR B pořádá AMK Brno - Pisárky v čele s p. Štěpánem Kučírkem. Okruh "U Výstaviště" měl start - cíl u hotelu Voroněž, těsně za kolejemi železniční vlečky vedoucí do areálu výstaviště. Trať vedla ke koupališti Riviera, kde byla otočka o 180° zpět. Okruh dál pokračoval po přímé silnici s levým obloukem až k ulici Poříčí a tou zpět ke startu. Později došlo ke zkrácení okruhu vynecháním úseku kolem hotelu Voroněž.

Brno - Pisárky - za Výstavištěm 1975, start u hotelu Voroněž, katalog 175ccm, #2 Navrátil, #1 Neubauer...Brno - Pisárky - okruh za Výstavištěm, start u hotelu Voroněž..za BVV: start za kolejemi železniční vlečky..Nástup jezdců před závodem na okruhu za Výstavištěm.. Brno, za Výstavištěm, před startem volné třídy: #1 P. Baláž, #5 M. Vašíček..

Závodní trať byla v roce 1976 přeložena na čtyřproudovou silnici a vedla od jedné vracečky u bráBrno - okruh za Výstavištěm verze 1976 - 77, mapa Ivan Bendany č.7 ke druhé, před ulicí Poříčí. To vše s dlouhou, táhlou zatáčkou uprostřed tratě v obou směrech. Pro zpomalení tu byly využity dva retardéry z balíků slámy. Start - cíl se tak přesunul až téměř před koupaliště Riviera a jelo se v obráceném směru. Mezi nejúspěšnější jezdce v závodech "U Výstaviště" patřili především domáci jezdci. V závodech volné třídy tu pak startovali přední jezdci mistrovství republiky - B. Staša, P. Baláž, J. Mrkývka, J. Franc, J. Novotný, M. Vašíček a další. Naposledy se na této trati závodilo v květnu 1977. Tehdejší květnové tragické události na rakouském Salzburgringu, kde došlo k hromadné havárii několika jezdců, jen uspíšily záměr pořadatelů své závody přemístit na jiný, bezpečnější okruh pro jezdce i diváky... 

Brno - Za Výstavištěm, B. Staša vede...Brno - Pisárky, start před koupalištěm Riviera..Brno - Pisárky, okruh u Výstaviště, vracečka před cílem: #3 Tonda Šenk, #25 Pavel Reissman..Brno - Pisárky, okruh u Výstaviště - rychlá pasáž tratě... Brno - Pisárky 1977 - bedna 250 ccm: zleva F. Tofel, J. David, Z. Loveček..Brno - Pisárky, za Výstavištěm 1976..

okruh za Výstavištěm mapa 1974 - 1976..okruh za Výstavištěm mapa 1976-77..poloha okruhů v Pisárkách..

Brno - Bohunice: okruh u Sídliště Československo - sovětského přátelství

Druhý závod v roce 1977 pořádal AMK Pisárky v říjnu již na novém okruhu, který zčásti využíval dálniční přivaděč v Bohunicích. Tehdy ještě nezastavěná plocha před Bohunickou nemocnicí sloužila Bohunice - plakát 1978jako depo motocyklů, kolem kterého vedla závodní trať. Nájezdem na dálniční přivaděč pokračoval okruh až na křižovatku před Nový Lískovec, kde odbočil doprava, zpět k nemocnici. V roce 1978 byl okruh prodloužen a jezdci se tak mohli krátce projet i po části původního okruhu Velké ceny (ale v obráceném směru), v úseku od bývalé benzinové pumpy až na křižovatku před Novým Lískovcem. V Bohunicích se jezdily závody přeboru Jihomoravského kraje a přeboru ČSR B. V roce 1978 se jely i dva závody mistrovství republiky. Třídu 50 i 125 ccm vyhrál, v tom roce dominantní, Zbyněk Havrda. Dalším vrcholem bohunických závodů byla, stejně jako na okruhu za Výstavištěm, volná třída do 350 ccm. Mezi nejúspěšnější jezdce především patřili

Bohunice 1977 říjen, start P-ČSR B, tř. 350ccm: #52 J. Pavlíček, #30 L. Cvrkal, #37 K. Navrátil, #10 I. Benda, #3 A. Šenk, #9 J. Holík...Brno - Bohunice, říjen 1977 - P. ČSR B - 250ccm: zleva J. Vašek, J. David, M. Jerigazleva: Karel Navrátil, Pavel Vašíček, František Vala - Bohunice 1977 P-ČSR B 350Brno - Bohunice 1978, jaro - volná třída: #11 S. Klátil, #5 R. Mitošinka, #28 P. Dekánek, #4 J. David, #3 J. Mrkývka...volná, Brno - Bohunice 1978, jaro: zleva S. Klátil, J. Mrkývka, J. David..Brno - Bohunice 1978, podzim start volné třídy: #3 J. Mrkývka, #5 R. Mitošinka, #15 F. Tofel, #4 J. David... Bohunice 1978: #3 J. Mrkývka, #22 F. Vala...

domácí: Jiří Bohunice - přivaděč - 1978 - mapka okruhu..David, Jiří Mrkývka, Petr Hlavatka a Miroslav Vašíček. Další výstavba sídliště již závody v těchto místeczamýšlený okruh Brno - Řečkovice se nikdy nezrealizoval...h dál neumožňovaly. V hledáčku pořadatelů už byla ale další možná lokalita - v Brně Řečkovicích. Zamýšlený okruh na čtyřproudové silnici s využitím dvou mimoúrovňových křižovatek, se však z důvodu velkého množství nutných povolení, složitosti uzavírek a objízdných tras nikdy neuskutečnil. Pořadatelé definitivně opouštějí Brno a své další aktivity plánují ve Vranovicích... Z okruhů, které se jezdily za Výstavištěm a v Bohunicích jsou z dnešního pohledu jen torza, neboť tyto místa prošly během let zcela zásadní přeměnou samotných silnic i okolního terénu. Proto nemůže být jejich nákres v současných mapách zcela přesný...

Brno - Bohunice 1978: #21 P.Hlavatka, #8 J.David.. Brno - Bohunice 1978: #21 P. Hlavatka, #8 J. David v souboji o vítězství...Brno - Bohunice 1978, volná třída: zleva J. David, P. Hlavatka, Jos. Vašek

Brno - Bohunice 1977, v mapě současnosti..Brno - Bohunice 1978, v mapě současnosti..poloha okruhů ...

Jsou okruhy, které mají mnohaletou tradici a bohatou historii. Závody v Pisárkách a Bohunicích patří do zcela opačné kategorie a vzpomínky na tyto závody pomalu zapadají. Budeme proto vděční za každou Vaši informaci nebo fotografii, kterou nám pošlete ať už jako tehdejší jezdci, diváci nebo pořadatelé tohoto závodu…

 

 • Zdroje

  Článek byl sestaven s pomocí vzpomínek, dokumentů a fotografií z archivů p. Ivana Bendy, Jaroslava Brzobohatého, Jaroslava Nečase, Jaroslavy Frýbortové, Jiřího Davida, Davida Griače, Jana Kuchaře, Jana Novotného, Lukáše Běliče a Josefa Faita. Další zdroje: Svět Motorů, dobový tisk a soukromý archiv. Mapy: D. Griač, I. Benda a Moto-svět.cz, Seznam mapy, zdroj: Mapy.cz, Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010. Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009. Zakreslení do map: P. Foltán ml.

 • Podělte se o dobové materiály!

  Pokud někdo vlastníte ve svém archivu fotky z tohoto nebo i z jiných závodů minulé doby, podělte se s ostatními příznivci motocyklových závodů. Napište e-mail na: , obratem se s Vámi spojíme. Jednotlivé články tak budou neustále aktualizovány o tyto nové dobové fotografie!

 • Autorský obsah

  Tento článek, stejně jako ostatní, je autorský. Kopírování je možné pouze se souhlasem autora a uvedením zdroje.

Článek byl naposledy upraven: 10.03.2019
Křížkovského 51, 603 00, Česko

Komentáře (1)

Tento komentář byl správcem sbalen (minimalizován)
Vďaka autorvi za super článok. Keď som chodil koncom 80-tych a začiatko 90-tych rokov na GP a býval som u sesternice v Bohunicích v paneláku nad školou na terajšej Oderskej ulici(postarom sa volala Kujbyševova), tak som netušil, že okrem starého okruui sa celkom blízkoodtiaľto jazdilo aj takéto niečo.
K článku nejsou žádné komentáře

Přidejte komentář

 1. Komentář píšete jako host. Zaregistrujte se, nebo se přihlašte k Vašemu účtu.
0 znaků
Opište text z obrázku níže

Nejnovější komentáře

Dobrý den, pokud chcete kontakt na autora článku, napište mi Váš e-mail. Můj je kawas@moto-sv...
Dobrý den, mohu touto cestou požádat o kontakt na autora článku.
Tak snad minimálně to pódium vyjde, moc fandíme! ...
BendaK napsal komentář k Most - fotogalerie tříd 1000 ccm
Parádní fotky Jinak je vidět, že spousta lidí má slušnou techniku a zázemí, viz. i třeba ...