web stats
Přihlásit se Registrovat
Přihlaste se k vašemu účtu
Pokud účet nemáte, pak se zaregistrujte
Redaktorka
E-mail:
Další údaje:

Pavla má na starosti kalendář akcí a je redaktorka, kdy občas přispívá novinkami či reportážemi. Také má na starosti část komunikace s patnery a marketing.